DDS Verenigingsdag op 26 mei 2018 met als afsluiting: Vrijwilligers BBQ

afbeelding

Op 26 mei vind de ALV, Algemene Leden Vergadering, plaats. Deze vergadering staat traditioneel los gepland, in het voorjaar op zaterdagmiddag, in oktober op vrijdagavond. Het bestuur wil een nieuwe traditie starten en de ALV integreren in een DDS Verenigingsdag! Tweemaal per jaar kun je de hele dag op DDS zijn en met elkaar bijpraten, klussen, roeien, vragen, antwoorden en beslissen.

Voor het bestuur staat het deze dag centraal om te praten met de commissies en de actieve leden. Hiermee willen we een gevoel krijgen hoe het gaat met DDS. Wat zijn de kansen, de mogelijkheden, knelpunten en wensen?

Als we praten met actieve leden die vrijwilligerswerk verrichten, spreken we niet alle leden. Er zijn veel leden die niet meehelpen als vrijwilliger: in een commissie, als coach of instructeur of vlotschrobber. En misschien moet dat wel anders. Wat kunnen we doen om meer leden actief te krijgen op DDS, zodat we meer samen kunnen doen en de mensen die actief zijn - en dat vaak in meerdere commissies - wat te ontlasten?

Bij deze zijn jullie uitgenodigd voor de DDS Verenigingsdag op 26 maart. Hieronder een koste agenda:

10:00 Het bestuur ontbijt en praat bij met Barcie, KookCie en Feestcie

12:15 Het bestuur luncht met alle andere commissies, voorzitters en contactpersonen

13:30 Botendoop van alle nieuwe boten

14:30 Vragenuurtje: commissarissen van het bestuur beantwoorden al jullie vragen

16:00 Algemene Leden Vergadering

17:30 Ledenborrel

en daarna:

19:00 Vrijwilligers BBQ!! Inschrijven kan hier