Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2017

afbeelding

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de roeivereniging ‘De Delftsche Sport’ nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de algemene vergadering, te houden op zaterdag 28 oktober 2017 vanaf 16:00 uur, in de bestuurskamer van het verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140 te Delft.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bestuursmededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering van 12 mei 2017
6. Halfjaarverslag 2017
7. Pilot veiligheid stoplicht aanpassingen
8. Begroting en contributie 2018
9. Advies kascommissie en vaststelling begroting en contributie 2018
10. Voorstel aanschaf van roeimaterieel.
11. (Her)verkiezing bestuur
12. (Her)verkiezing kascommissie
13. (Her)verkiezing vertrouwenspersonen
14. Rondvraag
15. Sluiting

De volledige uitnodiging en ALV stukken kunt u, na inloggen, hier bekijken. Het bestuur nodigt u uit om inhoudelijke vragen vooraf in te dienen bij de secretaris