Uitnodiging AV DDS op 26 mei as.

afbeelding

Uitnodiging Algemene Vergadering (AV) op zaterdag 26 mei 2018
Het bestuur van roeivereniging De Delftsche Sport nodigt u uit om de Algemene Vergadering bij te wonen op zaterdag 26 mei 2018 vanaf 16.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140 te Delft.


Agenda
1) Opening.
2) Mededelingen van het bestuur.
3) Ingekomen stukken.
4) Notulen van de AV van 28 oktober 2017.
5) Vaststelling jaarverslag van het bestuur 2017.
6) Financieel jaarverslag 2017:
7) Vaststelling privacyverklaring 2018.
8) Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid in 2017.
9) Benoemingen
10) Dankwoord voor de afgetreden bestuursleden tijdens de Najaarsvergadering 2017 en daarna.
11) Rondvraag.
12) De volgende AV is een extra AV over de Nieuwe Loods op 31 mei 2018. De Najaarsvergadering (AV) vindt plaats op zaterdag 27 oktober 2018.
13) Sluiting en borrel.

Namens het bestuur, 

Ronald Vuijk, voorzitter

De bijlagen bij deze agendapunten kunnen leden hier vinden (achter login)