Kans op ijs! Niet varen bij ijs!

afbeelding

Zoals bekend is varen bij ijs niet toegestaan, omdat de boten hierdoor beschadigd kunnen raken.

Tevens wijst ijs op de Schie op een lage watertemperatuur en dus onderkoelingsgevaar bij omslaan. Ga dan liever niet alleen of onbegeleid skiffen! Ons stoptlicht is bedoeld om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven aan leden over een mogelijk vaarverbod en thuis de afweging te kunnen maken of het ergometeren of roeien en/of koffiedrinken wordt.

IJs wordt niet automatisch gesignaleerd door het stoplicht. Op DDS is natuurlijk snel te zien of het vlot en het omringende water ijsvrij is. Op basis van observaties van leden kan het bestuur het stoplicht handmatig op rood of weer op automatisch zetten. Vooralsnog staat het stoplicht op Oranje als waarschuwing voor ijsgang en vorst/onderkoeling. Help dus jezelf en andere DDS'ers door je observaties te delen op Facebook, de Wedstrijdnieuws app of een mailtje.

Boven alles vertrouwt het bestuur ook op het inzicht en eigen verantwoordelijkheid van de leden.

Alvast bedankt!

Het bestuur