Vergaderstukken extra AV tav Nieuwe Nieuwe Loods

afbeelding

Aan de leden, leden van verdienste en ereleden van roeivereniging De Delftsche Sport

Uitnodiging extra Algemene Vergadering (AV) op donderdag 31 mei 2018

Onderwerp: planvorming Nieuwe Nieuwe Loods
Datum: donderdag 31 mei 2018
Aanvang en plaats: 20.00 uur, verenigingsgebouw DDS

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Bespreking
  - inleiding door commissie Nieuwe Nieuwe Loods inclusief selectieprocedure architectenbureau;
  - presentatie van het Voorlopig Ontwerp;
  - financiering.
 4. Voorstel tav alternatieven
 5. Besluiten
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Namens het bestuur,

Heribert Korte
secretaris ad interim

De bijlagen voor de vergadering vind je hier